Še do brezplačne dostave
test 2
0

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

V povezavi z obiskanim spletnim mestom https://www.lacajachina.si/ (v nadaljevanju: spletna trgovina) in drugimi interakcij z družbo DA! d.o.o. velja, da je

UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

DA! podjetje za scenografijo in fotografijo d.o.o.,
Jurčkova cesta 176,
1000 Ljubljana, Slovenija,
matična številka: 5424992000,
davčna številka: SI 70169080,
elektronski naslov: damijan@lacajachina.eu
ki jo zastopa Damijan Škafar, direktor
(v nadaljevanju: podjetje).

1. Pregled pravnih podlag in namenov obdelave osebnih podatkov ter katere podatke obdelujemo:

1.1. Na podlagi pogajanj za sklenitev oziroma sklenjene pogodbe z vami:

a) registracija uporabniškega računa za namene uporabe spletne trgovine (našo spletno trgovino lahko uporabljate kot neregistrirani obiskovalci oziroma si registrirate uporabniški račun), pri čemer obdelujemo predvsem:

- osnovne podatke registriranega uporabnika (ime, priimek in geslo) ter kontaktne podatke registriranega uporabnika (elektronski naslov)

b) pogajanja in komunikacija z vami o izdelku, za katerega se zanimate (npr. kadar nas pred nakupom kontaktirate preko telefona oziroma elektronskih naslovov, ki so objavljeni na podstrani »Kontakti in lokacija«), pri čemer obdelujemo predvsem:

- osnovne podatke nakupovalca / obiskovalca spletne trgovine (ime in priimek) ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko).

c) izvršitev sklenjene pogodbe (npr. prodaja LaCajaChina žara preko naše spletne trgovine, njegova dostava ter montaža), pri čemer obdelujemo predvsem:

- osnovne podatke nakupovalca / obiskovalca spletne trgovine (ime in priimek) ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko), podatke o nakupovalčevih nakupih za izdajo računa in dostavo blaga (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelek, cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov, mesto, država, poštna številka za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, uporabljeni kuponi, status naročila), ter podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasij obiskovalca / nakupovalca (dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe, dokazila o oddanih soglasjih k uporabi piškotkov, ipd.).

d) pošiljanje informacij, ki izhajajo iz oziroma so povezane s pogodbenim razmerjem (npr. da lahko s obiskovalcem / nakupovalcem komuniciramo glede statusa kupljenega LaCajaChina žara, njegove dostave, popravila ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem podatke, ki so našteti pod točko 1.d).

1.2. Na podlagi zakonitih interesov podjeta:

a) tržna komunikacija s preteklimi strankami (npr. da lahko pošljemo ponudbo osebi, ki je nekoč že bila naša stranka), pri čemer obdelujemo predvsem:

- podatke spletnega nakupovalca (ime in priimek) ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov), pri čemer je tovrstno komuniciranje mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas kontaktirate na damijan@lacajachina.eu.

b) izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov (npr. da zavarujemo našo spletno trgovino pred potencialnimi goljufijami, da shranimo in obdelujemo osebne v primeru spora med podjetjem in posameznikom in za namene inšpekcijskih postopkov, ipd.), pri čemer lahko na podlagi posamezne situacije obdelujemo podatke, ki so našteti pod točko 1.d).

1.3. Na podlagi vašega izrecnega soglasja:

a) tržno komuniciranje z osebami, ki še niso stranke podjetja (npr. v kolikor smo v ta namen pridobili vaše izrecno soglasje na sejmu, v poslovalnici, na obrazcu spletne trgovine, ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem:

- podatke osebe, ki je podala soglasje (ime in priimek) ter njene kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko), pri čemer je tovrstno komuniciranje mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas kontaktirate na damijan@lacajachina.eu.

b) podatke, ki nam jih naši oglaševalski partnerji zagotavljajo preko namestitve neobveznih (oglaševalskih) piškotkov (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.), pri čemer je:

- natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rok hrambe teh podatkov, opredeljen na podstrani »Piškotki« - https://www.lacajachina.si/customer-support/cookie-policy

2. Dodatna pojasnila v zvezi s tem, kdaj lahko obdelujemo vaše osebne podatke in na kakšni podlagi.

2.1. Za sklenitev in izvajanje pogodbe z vami

V podjetju osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja pogodb, katerih stranki sta podjetje in obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine, ki na spletni trgovini opravi spletni nakup (v teh primerih obdelujemo predvsem podatke o naših strankah, da jim lahko izbrani izdelek prodamo, dostavimo, popravimo ipd., kot je opredeljeno pod točko 1. na začetku teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov).

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa obstaja tudi takrat, kadar je obdelava denimo potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo stranke pred sklenitvijo pogodbe, oziroma v povezavi z registracijo uporabnika za namene uporabe spletne trgovine podjetja ter pošiljanje informacij, ki izhajajo in so povezane s pogodbenim razmerjem.

V opisanih primerih za obdelavo vaših osebnih podatkov ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja, saj zakonita podlaga za obdelavo izhaja že iz vašega namena, da želite z nami skleniti pogodbo na daljavo za nakup naših produktov, oziroma iz dejstva, da ste takšno pogodbo z nami že sklenili.

V podjetju kot upravljavec vaših osebnih podatkov dosledno spoštujemo načelo minimizacije, in od naših kupcev pridobivamo in nadalje obdelujemo le toliko osebnih podatkov, kolikor jih nujno potrebujemo za izpolnitev pogodbenega razmerja.

V kolikor nam ne zagotovite vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbenega razmerja, v določenih primerih ne moremo izvršiti vašega naročila (obvezna polja za vnos osebnih podatkov so na podstrani spletne trgovine za oddajo naročila označena z rdečo zvezdico).

2.2. Kadar to od nas zahteva zakonodaja

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.).

Kadar podjetje torej obdeluje osebne podatke obiskovalca oziroma registriranega uporabnika spletne trgovine, ki mu je bil na podlagi njegovega nakupa izdan račun (kupec), podjetje ta račun in podatke o kupcu na njem hrani še 10 let, saj takšno dolžnost podjetju nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

2.3. Kadar ste v to izrecno privolili, ko ste z obdelavo soglašali

V podjetju lahko vaše podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev kupca, oziroma obiskovalca, oziroma registriranega uporabnika spletne trgovine, se šteje njegova prostovoljno izjava volje, s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen (npr. za neavtomatizirano profiliranje, pošiljanje oglasnih sporočil, kreiranje in prirejanje ponudbe, tržno komuniciranje z osebami, ki še niso bile naše stranke, oziroma v povezavi s piškotki, kot je kot je opredeljeno pod točko 1. na začetku teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov).

Izrecna privolitev posameznika je dana na podlagi informacij, ki mu jih podjetje zagotavlja v teh splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov oziroma drugod na spletni trgovini (npr. na podstrani spletne trgovine, ki vsebuje polja za vnos osebnih podatkov), še preden obiskovalec, oziroma registrirani uporabnik, oziroma kupec, v obdelavo osebnih podatkov izrecno privoli.

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja oziroma nakup naših izdelkov načeloma ne pogojujemo s tem, da privolite k obdelavi osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo prodaje in dobave izdelka, oziroma zahtevano za njeno izvedbo.

Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, tako da nas kontaktira na damijan@lacajachina.eu.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Podaja privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem, oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

Na podlagi vaše privolitve, lahko na spletni strani https://www.lacajachina.si/ obdelujemo tudi določene osebne podatke preko piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, pri čemer si več o tem lahko preberete v razdelku 5. Piškotki teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov.

S  klikom na povezavo https://www.lacajachina.si/customer-support/cookie-policy lahko kadarkoli dostopate do opisa in seznama piškotkov, ki jih uporabljamo, s klikom na povezavo »Nastavitve piškotkov«, ki se nahaja na dnu naše spletne trgovine, pa do nastavitev za upravljanje z njimi.

2.4. Kadar za to obstoji pristen in utemeljen razlog oziroma zakoniti interes podjetja

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov nam prav tako dopušča, da določene osebne podatke obdelujemo za namene zavarovanja naših interesov v pravdnih oziroma drugih postopkih (npr. obstoj civilnopravnega spora med podjetjem in osebo, na katero se podatki nanašajo, obstoj inšpekcijskega postopka zoper podjetje, kot je kot je opredeljeno pod točko 1. na začetku teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov).
V zadevnih primerih lahko podjetje obdeluje osebne podatke le v obsegu, ki je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo ti podatki, še zlasti, ko gre za obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.
Podjetje pa sme obdelovati tudi osebne podatke posameznika, v kolikor je obdelava potrebna za zaščito  življenjskih interesov uporabnika ali druge fizične osebe (npr. vpogled v naslov stranke, ki jih preti neposredna in huda nevarnost v zvezi s kupljenim izdelkom).

3. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Do izpolnitve namena

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Na podlagi sklenjene pogodbe se na primer podatki obdelujejo za čas trajanja pogodbe, oziroma še šest let po prenehanju pogodbe (v kolikor je obdelava denimo potrebna, saj med posameznikom in podjetjem obstaja spor, ipd.)

Zgoraj opisani primeri veljajo v kolikor za obdelovanje ne obstajajo druge pravne podlage, oziroma so izpolnjeni drugi pogoji (npr. obstoj našega zakonitega pravnega interesa, opisanega v teh informacijah).

Do prejema preklica privolitve / soglasja

Podatki se lahko prav tako obdelujejo vse do našega prejema vaše zahteve, s katero zahtevate, da naj prenehamo z obdelavo vaših podatkov.

Na podlagi registracije uporabniškega računa na primer, se zbrani podatki o uporabniku obdelujejo do preklica privolitve oziroma izbrisa registriranega uporabniškega računa.

Pri obdelavah, ki se všrijo na podlagi vašega izrecnega soglasja (npr. tržno komuniciranje z posamezniki, ki še niso naše stranke), kakor tudi pri določenih oblikah obdelav, ki se vršijo na podlagi našega zakonitega interesa (npr. tržno komuniciranje z obstoječimi strankami) prav tako velja, da se vršijo dokler nismo prejeli vašega preklica soglasja za zadevno obdelavo (npr. s klikom na povezavo v oglaševalskem elektronskem sporočilu) oziroma dokler za to obstaja zakoniti interes. Navedeno pa ne velja za druge oblike tovrstnih obdelav (npr.  izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov).

4. Kdo v in izven podjetja obdeluje vaše osebne podatke?

4.1. Določeni zaposleni v podjetju obdelovalca

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

4.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom kakor tudi organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

4.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

 • Ponudnik oblačne spletne storitve za prodajo prek spleta, ki vsebuje gostovanje, implementirane plačilne sisteme, sisteme za upravljanje odnosov s kupci ter orodja za komuniciranje in oglaševanje –  Shopamine (www.shopamine.com) – APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana,
 • Špedicijske oziroma dostavljalske službe - DHL Express (Slovenija), hitra dostava širom Sveta, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, matična številka: 5385504000, DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA, Celovška cesta 492 1210 Ljubljana, matična številka: 1966812000,  General Logistics Systems, logistične storitve,d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana, matična številka: 1538217000
 • Zunanje računovodstvo - Unija Računovodska hiša d.d., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
   
  Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

4.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji

Določene tehnične informacije in druge podatke, ki jih glede obiskovalcev beležimo v zvezi z njihovo interakcijo z našo spletno trgovino s pomočjo tehnologije piškotkov (glej poglavje 6. Piškotki teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov), delimo z našimi oglaševalskimi partnerji:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (storitve: Google Analytics / Remarketing for Google Display Advertising / Google Tag Manager /Google DoubleClick) (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US)
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (storitve: visitor action pixel (FB Pixel) (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

Namestitev oglaševalskih piškotkov našim oglaševalskim partnerjem omogoča, da obiskovalcem nudijo relevantne oglase na vseh napravah oziroma brskalnikih, ki jih uporabljajo.

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in možnost odstranitve posameznega piškotka, si lahko preberete na povezavi  https://www.lacajachina.si/customer-support/cookie-policy.

4.5. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije

Podjetje osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA (glej točko 4.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov), pri čemer so  vsi pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite tako, da zahtevo pošljete:

 • na elektronski naslov: damijan@lacajachina.eu
 • po klasični pošti na naslov:
       DA! podjetje za scenografijo in fotografijo d.o.o., Jurčkova cesta 176, 1000 Ljubljana, Slovenija.

5. Piškotki

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran https://www.lacajachina.si/customer-support/cookie-policy.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave obiskovalcev, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določenega spletnega mesta na internetu.

Na naši spletni trgovini prav tako uporabljamo tehnologijo piškotkov, na kar vas opozori pojavno okno glede piškotkov (ang. »cookie pop-up«) ob vašem prvem obisku.

Pojavno okno vas prav tako opozori na to, da je nalaganje naših piškotkov, ki niso obvezni (npr. shranjevanje nastavitev, prilagoditev prikaznih dimenzij napravi, ipd.) z vidika normalnega delovanja spletnega mesta:

 • pogojeno z obiskovalčevim izrecnim soglasjem (klik na gumb »naloži neobvezne piškotke« ob prvem obisku spletne trgovine) ter,
 • pod popolnim nadzorom obiskovalca, saj lahko obiskovalec v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči, naložene piškotke pa kadarkoli odstrani, skladno z navodili, ki so dostopni na povezavi https://www.lacajachina.si/customer-support/cookie-policy.

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in kdo je ponudnik posameznega piškotka oz. storitve, si lahko preberete na povezavi  https://www.lacajachina.si/customer-support/cookie-policy.

6. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

V zvezi s temi splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s stani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova damijan@lacajachina.eu.

Prav tako lahko na navedeni naslov uporabljate za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte).

6.1. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej točko 2.3 teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Vaša privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktira na damijan@lacajachina.eu

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Podjetje bo tudi po preklicu vaše privolitve obdelovalo le tiste podatke v zvezi z vami, ki jih bo moralo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami, (obvezna polja za vnos osebnih podatkov so na podstrani spletne trgovine za oddajo naročila »Naslovi«, označena z rdečo zvezdico, brez katerih ne moremo izvršiti vašega naročila), oziroma zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov.

6.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

6.3. Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

6.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje bo podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
(d) podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

6.5. Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,
(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
(c) podejetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podejetja prevladajo nad vašimi razlogi.

6.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetja) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

6.7. Pravica do ugovora obdelavi

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem, pri čemer kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

6.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

- Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

7. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-
tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

To dosegamo s kombinacijo fizičnega varovanja prostorov, opreme in sistemske programske opreme obdelovalca, z prilagoditvami in varnostnimi posodobitvami aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri
njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih.

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.).

Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

8. Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

Podjetje obdelavo osebnih podatkov ne vrši na avtomatiziran način in ne uporablja avtomatskega profiliranja.

9. Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

Te splošne informacije o varstvu osebnih podatkov kakor tudi drugi notranji pravilniki in postopki podjetja, so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.)  ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki zadevno področje ureja.

Kontaktirate nas lahko:

 • preko elektronskega naslova: damijan@lacajachina.eu
 • po klasični pošti, poslani na naslov:
       DA! podjetje za scenografijo in fotografijo d.o.o., Jurčkova cesta 176, 1000 Ljubljana,     Slovenija.

10. Končne določbe

Te splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njihova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

V kolikor bi vsebino teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na našem spletnem mestu, oziroma bomo registrirane uporabnike o tem obvestili preko elektronskega sporočila.

Te Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od marca 2020 dalje.Da! d.o.o.


© La Caja China Europe. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani La Caja China Europe poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu La Caja China Europe
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.