Še 150 € do brezplačne dostave
0

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov

DA! podjetje za scenografijo in fotografijo d.o.o., 
Jurčkova cesta 176, Slovenija, 
matična številka: 5424992000, 

davčna številka: SI 70169080, 

ki ga zastopa Damijan Škafar, direktor 

(v nadaljevanju: podjetje),

Ki ima v lasti spletno mesto: https://www.lacajachina.si/ (v nadaljevanju: spletna trgovina)

Nameni obdelave osebnih podatkov

Namen 1

Nameni obdelave osebnih podatkov

 • sklenitev in izvajanje pogodbe
 • registracija uporabnika za namene uporabe spletne trgovine podjetja,
 • pošiljanje informacij, ki izhajajo in so povezane s pogodbenim razmerjem

(npr. da lahko obiskovalcu/nakupovalcu spletne trgovine izbrani La Caja China žar prodamo, dostavimo, popravimo, mu pošljemo status njegovega naročila na njegov e-mail naslov ipd.) 
(več pod točko 3.1)

Kateri osebni podatki se obdelujejo

 • osnovne podatke nakupovalca (ime in priimek),
 • kontaktni podatki nakupovalca (elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatki o nakupovalčevih nakupih za izdajo računa in dostavo blaga (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, uporabljeni kuponi, status naročila),
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasij obiskovalca / nakupovalca, (dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe, dokazila o oddanih soglasjih k uporabi piškotkov, ipd.)

Pravne podlage

Pogodba / pogajanja za sklenitev pogodbe

Vrsta obdelave

 • vpogled, 
 • shranjevanje (na strežnikih zunanjega izvajalca), 
 • brisanje, 
 • spreminjanje (na zahtevo), 
 • kopiranje (le izjemoma ob nadgradnjah), 
 • posredovanje (izvajalcu za logistiko oziroma uradni osebi).

Rok hrambe

 • Do izpolnitve namena obdelave
 • oziroma preklica privolitve
 • oziroma izbrisa registriranega uporabniškega računa
 • oziroma v kolikor za to obstaja zakoniti interes.

Namen 2

Nameni obdelave osebnih podatkov

 • pošiljanje odgovorov na vprašanja, 
 • tržna komunikacija s preteklimi strankami, 
 • druga netržna komunikacija, 
 • izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov

(Npr. da lahko pošljemo ponudbo osebi, ki je nekoč že bila naša stranka, da lahko odgovorimo na prejeta vprašanja, da zavarujemo našo spletno trgovino pred potencialnimi goljufijami, ipd.)(več pod točko 3.2)

 • tržno komuniciranje,
 • raba neobveznih piškotkov 

(Npr. za neavtomatizirano profiliranje, pošiljanje oglasnih sporočil, kreiranje in prirejanje ponudbe, tržno komuniciranje z osebami, ki še niso bile naše stranke ipd.)(več pod točko 3.3)

Kateri osebni podatki se obdelujejo

(enako kot zgoraj – pri čemer je poudarek na maksimalni anonimizaciji, kjer je le ta mogoča), ter

 • podatki o uporabi spletne trgovine s strani obiskovalca / nakupovalca (datumi in ure obiskov spletne trgovine trgovca, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene akcije na spletnem mestu),
 • profiliranje uporabnikov za namene ciljanega oglaševanja, vključno z remarketingom, preko naložitve piškotkov, ki takšno profiliranje omogočajo (neanonimno profiliranje, uporaba Google analitike, Facebook orodij ipd)

(več pod razdelkom 8.,  oziroma na povezavi https://www.lacajachina.si/piskotki),

Pravne podlage

Zakoniti interes podjetja

Soglasje*

 • *Mogoče kadarkoli preklicati s sporočilom, ki se ga pošlje na e-naslov: 
 • damijan@lacajachina.eu

Vrsta obdelave

 • vpogled, 
 • shranjevanje (na strežnikih zunanjega izvajalca), 
 • brisanje, 
 • spreminjanje (na zahtevo), 
 • kopiranje (le izjemoma ob nadgradnjah),
 • posredovanje (ponudniku oglaševalskih  storitev / storitev, ki so vezane na piškotke). 

Rok hrambe(enako kot namen 1)

Kategorije oseb ki obdelujejo osebne podatke:

Zaposlene osebe podjetja ter ob podpisu ustreznih pogodb o obdelavi osebnih podatkov - zunanji izvajalci in drugi pogodbeni pod-obdelovalci podjetja. (Glej razdelek  6)

Obstoj avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ustvarjanje profilov in iznos osebnih podatkov v tretje države ter mednarodne organizacije:

Izjemoma izvajana s strani podjetja oziroma pogodbenih partnerjev, v kolikor je posameznik s tem soglašal.(Glej razdelek  7)

Varovanje osebnih podatkov

(Glej razdelek 12)

Pravice posameznikov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

(Glej razdelek 10)

Izvoz osebnih podatkov zunaj EGP (»tretje države«)

Podjetje vaših osebnih podatkov ne posreduje v tretje države, v kolikor za to ne nastopijo posebni primeri. 

V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države, bomo v podjetju poskrbeli za predhodno pridobitev vašega izrecnega soglasja.(več v razdelku 6.)

1. Kdo je odgovoren za upravljanje vaših osebnih podatkov?

Upravljavec je tisti, ki upravlja z vašimi osebnimi podatki ter določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov. Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje:
 

DA! podjetje za scenografijo in fotografijo d.o.o.

Jurčkova cesta 176, Slovenija, 

matična številka: 5424992000, 

davčna številka: SI 70169080, 

ki ga zastopa Damijan Škafar, direktor 

(v nadaljevanju: podjetje).

V podjetju nenehno razvijamo in izboljšujemo našo spletno trgovino, saj si želimo, da bi le ta kar najbolje ustrezala vašim potrebam. 

V teh splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov so zbrane informacije o obdelavi osebnih podatkov naših kupcev oziroma obiskovalcev  oziroma registriranih uporabnikov naše spletne trgovine, po potrebi pa so informacije objavljene tudi drugod, recimo na podstrani spletne trgovine, ki vsebuje polja za vnos osebnih podatkov.

Zbiranje in obdelava nekaterih osebnih podatkov nam poleg same izvedbe vašega nakupa omogoča tudi učinkovito komunikacijo z vami, občasno pa določene podatke prav tako izkoriščamo za izboljšanje vaše nakupovalne izkušnje.

V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke o naših strankah in uporabnikih naše spletne trgovine obdelujemo, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pogoji zasebnosti so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.)  ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

2. Na koga se lahko obrnete za dodatna pojasnila ali informacije o obdelovanju osebnih podatkov, vključno z vašimi pravicami?

Kontaktirate nas lahko:

 • na e-naslovu: damijan@lacajachina.eu
 • po klasični pošti, poslani na naslov:

DA! podjetje za scenografijo in fotografijo d.o.o., Jurčkova cesta 176, Slovenija.

3. Pojasnila v zvezi s tem, kdaj lahko obdelujemo vaše osebne podatke.

3.1. Za sklenitev in izvajanje pogodbe z vami

V podjetju osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja pogodb, katerih stranki sta podjetje in obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine, ki na strani opravi spletni nakup (v teh primerih obdelujemo predvsem podatke o naših strankah, da jim lahko izbrani La Caja China žar prodamo, dostavimo, popravimo ipd., kot so našteti v tabeli na začetku). 

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov pa obstaja tudi takrat, kadar je obdelava denimo potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo stranke pred sklenitvijo pogodbe, oziroma v povezavi z registracijo uporabnika za namene uporabe spletne trgovine podjetja ter pošiljanje informacij, ki izhajajo in so povezane s pogodbenim razmerjem.

V opisanih primerih za obdelavo vaših osebnih podatkov ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja, saj zakonita podlaga za obdelavo izhaja že iz vašega namena, da želite z nami skleniti pogodbo na daljavo za nakup naših produktov, oziroma iz dejstva, da ste takšno pogodbo sklenili. 

V podjetju kot upravljavec vaših osebnih podatkov dosledno spoštujemo načelo minimalizacije, in od naših kupcev pridobivamo in nadalje obdelujemo le toliko osebnih podatkov, kolikor jih potrebujemo za izpolnitev pogodbenega razmerja.

V kolikor nam ne zagotovite vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbenega razmerja, v določenih primerih ne moremo izvršiti vašega naročila (obvezna polja za vnos osebnih podatkov so na podstrani spletne trgovine za oddajo naročila »Naslovi«, označena z rdečo zvezdico).

3.2. Kadar to od nas zahteva zakonodaja

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.).

Kadar podjetje torej obdeluje osebne podatke obiskovalca oziroma registriranega uporabnika spletne trgovine, ki mu je bil na podlagi njegovega nakupa izdan račun (kupec), podjetje ta račun in podatke o kupcu na njem hrani še 10 let, saj takšno dolžnost podjetju nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

3.3. Kadar ste v to izrecno privolili

V podjetju lahko vaše podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev kupca, oziroma obiskovalca, oziroma registriranega uporabnika spletne trgovine, se šteje njegova prostovoljno izjava volje, s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen (za neavtomatizirano profiliranje, pošiljanje oglasnih sporočil, kreiranje in prirejanje ponudbe, tržno komuniciranje z osebami, ki še niso bile naše stranke, oziroma v povezavi s piškotki, kot je opredeljeno v tabeli na začetku tega dokumenta). 

Izrecna privolitev posameznika je dana na podlagi informacij, ki mu jih podjetje zagotavlja v teh splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov oziroma drugod na spletni trgovini (npr. na podstrani spletne trgovine, ki vsebuje polja za vnos osebnih podatkov), še preden obiskovalec, oziroma registrirani uporabnik, oziroma kupec, v obdelavo osebnih podatkov izrecno privoli. 

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja oziroma nakup naših produktov načeloma ne pogojujemo s tem, da privolite k obdelavi osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo, oziroma zahtevano za njeno izvedbo.

Podjetje zagotavlja uporabniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Podaja privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati oz. jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne zmanjšuje vaših pravic, izhajajočih iz poslovnega razmerja s podjetjem, oz. za vas ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin. 

Na podlagi vaše privolitve, lahko na spletni strani https://www.lacajachina.si/obdelujemo tudi določene osebne podatke preko piškotkov, pri čemer si več o tem lahko preberete v razdelku 8. Piškotki teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov. 

S  klikom na povezavo »Nastavitve piškotkov«, ki se nahaja na dnu naše spletne trgovine, pa lahko dostopate tudi do seznama piškotkov, ki jih uporabljamo, ter do nastavitev za upravljanje z njimi.

3.4. Kadar za to obstoji pristen in utemeljen razlog oziroma zakoniti interes podjetja

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov nam prav tako dopušča, da določene osebne podatke obdelujemo za namene zavarovanja naših interesov v pravdnih oziroma drugih postopkih (npr. obstoj civilnopravnega spora med podjetjem in osebo, na katero se podatki nanašajo, obstoj inšpekcijskega postopka zoper podjetje, ipd.). 

Podatke na podlagi zakonitih interesov obdelujemo med drugim v naslednjih primerih:

 • pri ukrepih za preprečevanje, zaznavo in preiskovanje prevar in drugih škodljivih ravnanj,
 • pri ukrepih za razvoj in upravljanje ponudbe in pri komuniciranju s pravnimi osebami (npr. hramba elektronskih sporočil).

V zadevnih primerih lahko podjetje obdeluje osebne podatke uporabnikov le v obsegu, ki je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo ti podatki, še zlasti, ko gre za obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.

Podjetje pa sme obdelovati tudi osebne podatke posameznika, v kolikor je obdelava potrebna za zaščito  življenjskih interesov uporabnika ali druge fizične osebe.

4. Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo?

V podjetju pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete kupci, oziroma obiskovalci, oziroma registrirani uporabniki, v kolikor denimo soglašate s piškotki ob obisku naše spletne strani, ali pa  ko na primer z nami sklenete pogodbo, ter registrirate uporabniški račun:

 • osnovne podatke nakupovalca (ime in priimek),
 • kontaktni podatki nakupovalca (elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatki o nakupovalčevih nakupih za izdajo računa in dostavo blaga (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, uporabljeni kuponi, status naročila),
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasij obiskovalca / nakupovalca (dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe, dokazila o oddanih soglasjih k uporabi piškotkov, ipd.),Ter, v kolikor ste v to izrecno soglašali (npr. ko ste soglašali z uporabo piškotkov, ki niso nujni za delovanje spletne trgovine):
 • podatki o uporabi spletne trgovine s strani obiskovalca / nakupovalca (datumi in ure obiskov spletne trgovine trgovca, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene akcije na spletnem mestu).

5. Namen zbiranja osebnih podatkov

Podjetje obdeluje osebne podatke kupcev, oziroma obiskovalcev, oziroma registriranih uporabnikov spletne trgovine, zgolj na podlagi in za namene, ki so izrecno navedeni v teh splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov oziroma drugod na spletni trgovini (npr. na podstrani spletne trgovine, ki vsebuje polja za vnos osebnih podatkov):

 • na podlagi izvajanja sklenjene pogodbe: za namene izpolnitev pogodbenega razmerja (npr. naročilo izdelka s strani kupca),
 • na podlagi izvajanja sklenjene pogodbe: pošiljanje informacij, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja (npr. obvestil o statusu naročil in sledenje pošiljkam),
 • na podlagi pogajanj za sklenitev pogodbe in zakonitega interesa: pošiljanje odgovorov na vprašanja obiskovalcev oziroma kupcev, oziroma registriranih uporabnikov, ki so posredovana na naslov: info@lacajachina.eu,
 • na podlagi izvajanja sklenjene pogodbe: registracijo uporabnika za namene uporabe spletne trgovine podjetja (izvedba naročila, sledenje pošiljki, komunikacija, ipd.),
 • na podlagi izrecne privolitve posameznika: pošiljanje reklamnih sporočil, oglasov, akcij, ki ne izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki imajo tržne vsebine), 
 • na podlagi izrecne privolitve posameznika:  profiliranje uporabnikov za namene ciljanega oglaševanja, vključno z remarketingom, preko naložitve piškotkov, ki takšno profiliranje omogočajo (neanonimno profiliranje, uporaba Google analitike, Facebook orodij ipd, več pod razdelkom 8. točko teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov,  oziroma na povezavi »Nastavitve piškotkov«, ki se nahaja na dnu naše spletne trgovine),
 • na podlagi zakonitega interesa: izvajanje ukrepov za razkrivanje goljufij, ipd. (anonimno, brez obdelovanja osebnih podatkov uporabnikov).

V kolikor bi v podjetju želeli obdelovati vaše osebne podatke za nove namene, ki tukaj niso navedeni in za katere nimamo ustreznih pravnih podlag ter vaše izrecne privolitve, vas bomo o tem predčasno kontaktirali z namenom, da od vas pridobimo novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov za nov namen.

6. Kdo lahko obdeluje osebne podatke, ki ste jih zaupali našemu podjetju?

-Zaposleni v podjetju.

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju in v določeni meri algoritmi ter sistemi, ki jih je podjetje vzpostavilo. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

- Pogodbeni obdelovalci podjetja.

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi delavci pogodbenih obdelovalcev podjetja, ki lahko obdelujejo vaše podatke le v skladu z določenim zakonom, dovoljenjem ali vašo privolitvijo. V to kategorijo pa lahko sodijo tudi zunanji sodelavci podjetja, ki podjetju denimo pomagajo dograditi spletno trgovino, vodijo računovodske storitve, oziroma mu nudijo druge storitve.

V vsakem primeru, podjetje jamči, da ima z vsemi pogodbenimi obdelovalci sklenjene ustrezne pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki zagotavljajo varstvo vaših osebnih podatkov v enaki meri, kot če bi jih podjetje obdelovalo samo.

Seznam pogodbenih obdelovalcev podatkov, ki v imenu podjetja obdelujejo vaše osebne podatke: 

 • APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, matična številka: 3497623000, 
 • DHL Express (Slovenija), hitra dostava širom Sveta, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, matična številka: 5385504000, 
 • DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA, Celovška cesta 492 1210 Ljubljana, matična številka: 1966812000,  
 • General Logistics Systems, logistične storitve,d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana, matična številka: 1538217000
 • Unija Računovodska hiša d.d., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani

- Pristojni državni organi.

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, moramo vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom ter organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih moramo tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite na zahtevo pri na elektronskem ali fizičnem naslovu:

 • damijan@lacajachina.eu
 • DA! podjetje za scenografijo in fotografijo d.o.o., Jurčkova cesta 176, Slovenija

6.1. Posredovanje podatkov v »tretje države«

- Podjetje vaših osebnih podatkov ne posreduje v tretje države.

O prenosu oziroma iznosu osebnih podatkov v »tretje države« govorimo takrat, ko upravljavec (podjetje) ali obdelovalec (pogodbeni partner podjetja), katerega Splošna uredba o varstvu podatkov zavezuje (izvoznik podatkov), posreduje osebne podatke mednarodni organizaciji ali upravljavcu oz. obdelovalcu (drugemu podjetju) osebnih podatkov s sedežem v državi izven Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (EGS), za katerega ne veljajo pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države, bomo v podjetju poskrbeli za predhodno pridobitev vašega izrecnega soglasja, kakor tudi poskrbeli za uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in s temi splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule, ipd.

7. Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov in oblikovanje profilov uporabnika

Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih.

Oblikovanje profilov pa pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom (npr. predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja posameznika).

Vsak obiskovalec, kupec, oziroma registrirani uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor ima takšna odločitev pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.    

V določenih primerih pa posameznik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je odločitev in avtomatizirana obdelava, ki je z njo povezana, zlasti kadar je tovrstna avtomatizirana obdelava; 

 • izvedena na podlagi izrecne privolitve posameznika (npr. za neposredno trženje preko sistemov za avtomatizirano pošiljanje tržnih sporočil), pri čemer podjetje zagotavlja ustrezna obvestila za posameznika in potrditveno okno za oddajo takšne privolitve na vseh mestih spletne trgovine, kjer je takšna privolitev  zahtevana, 
 • nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom in podjetjem (npr. spletna košarica),
 • izrecno dovoljena po pravu Evropske unije ali Republike Slovenije, ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnika (npr. obdelava podatkov FURS-a).

8. Piškotki Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran https://www.lacajachina.si/piskotki

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje naše spletne trgovine (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje vaših uporabniških preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar podjetju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. 

Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest. Več informacij o piškotkih in aplikativni zakonodaji lahko najdete v smernicah Informacijskega pooblaščenca RS na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_uporabi_piskotkov.pdf

8.1 Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. 

Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani, piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, pa lahko izbrišete.

9. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Na podlagi registracije uporabniškega računa, se zbrani podatki o uporabniku obdelujejo do preklica privolitve oziroma izbrisa registriranega uporabniškega računa. Podatki se lahko prav tako obdelujejo vse do našega prejema vaše zahteve, s katero zahtevate, da naj prenehamo z obdelavo vaših podatkov. 

Zgoraj opisani primeri veljajo v kolikor za obdelovanje ne obstajajo druge pravne podlage, oziroma so izpolnjeni drugi pogoji (npr. obstoj našega zakonitega pravnega interesa, opisanega v teh informacijah).

10. Kakšne so vaše pravice glede varstva osebnih podatkov?

Če želite pridobiti podatke o obdelavah vaših osebnih podatkov, jih lahko zahtevate z uresničitvijo pravice do dostopa.

Poleg tega vam podjetje omogoča uresničevanje pravice do popravka (npr. če zasledite, da vaši osebni podatki niso točni), pravice do izbrisa osebnih podatkov (npr. če ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo) in pravice do prenosljivosti (npr. kadar želite prenesti svoje osebne podatke k drugemu upravljavcu). Imate tudi pravico do omejitve obdelav, ki se vršijo v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Če se ne strinjate z našo obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico do ugovora, s katero lahko zahtevate popolno ali delno prenehanje obdelave. To zahtevo lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca RS https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte).

Prejete zahteve v podjetju obravnava kontaktna oseba podjetja, ki vam je na voljo na naslovih, navedenih pod 2. točko teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov. Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

Vsak posameznik ima prav tako pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se

njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki

urejajo varstvo osebnih podatkov na naslovu:

 • Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

11. Vašo privolitev lahko kadarkoli prekličete ali omejite

Vaša privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da o tem obvestite podjetje, kar pa ne bo imelo nobenega vpliva na katerokoli pogodbeno razmerje med vami in podjetja ali na uporabo produktov in storitev, ki ne zahtevajo takšne privolitve.

Podjetje bo tudi po preklicu vaše privolitve obdelovalo le tiste podatke v zvezi z vami, ki jih bo moralo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami, (obvezna polja za vnos osebnih podatkov so na podstrani spletne trgovine za oddajo naročila »Naslovi«, označena z rdečo zvezdico, brez katerih ne moremo izvršiti vašega naročila), oziroma zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov.

12. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

To dosegamo s kombinacijo fizičnega varovanja prostorov, opreme in sistemske programske opreme obdelovalca, z prilagoditvami in varnostnimi posodobitvami aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih.

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.).Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

13. Končne določbe

Podjetje si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za namene zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Informacije so na voljo v vseh poslovalnici podjetja in na spletni strani podjetja na naslovu: https://www.lacajachina.si/varstvo-osebnih-podatkov

Za vse, kar ni posebej določeno s temi splošnimi informacijami ali s pogodbo, ki sta jo sklenila podjetje in

posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje. 

Te splošne informacije veljajo in se uporabljajo od maja 2019 dalje.

Da! d.o.o.

 

 


© La Caja China Europe. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Ta spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke.  Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov.  Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Več informacij
×
Politika piškotkov za spletno mesto La Caja China Europe

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), s katero brskamo po spletni strani.

Spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov.

 1. Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za osnovno delovanje strani in med drugim omogoča uporabniku dodajanje izdelka v košarico, prehod na zaključek nakupa itd.
 2. Spletna stran uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabi strani. Ti piškotki za sledenje omogočajo analizo obiskov in pregledane vsebine. Ti piškotki so anonimni in ne omogočajo sledenja specifično identificiranih uporabnikov.
 3. Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo anaonimno sledenje informacij. Ti piškotki za oglaševanje so v uporabi za prilagoditev našega oglaševanja vašim potrebam.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo v nogi te strani.

Vaše nastavitve

Ti piškotki so vedna omogočeni in so nujni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapominjo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, nakupovalno košarico ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo produkte, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji.Če teh piškotkov ne izberete, so rezultat lahko slabša priporočila in počasnejše delovanje spletnega mesta. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Te podatke uporablja tako naša spletna stran kot tudi partnerske in druge spletne strani. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.